Blessed Be Your Name

Jag har haft en sång ”på hjärnan” idag hela dagen; Blessed Be Your Name skriven av Matt Redman. Texten är så här:

”Blessed Be Your Name
In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name

Blessed Be Your name
When I’m found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed Be Your name

Every blessing You pour out
I’ll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Blessed be Your name
When the sun’s shining down on me
When the world’s ’all as it should be’
Blessed be Your name

Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there’s pain in the offering
Blessed be Your name

Every blessing You pour out
I’ll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name”

När allt går som vi hoppats och bett -”Välsignat vare Herrens namn!”- och när allt verkar bli fel, när vi lider och sörjer -”Välsignat vare Ditt namn!”… De dagar välsignelserna tycks regna ner över mig -”Välsignat vare Herrens namn!”- och när livet känns som en vandring i öknen -”Välsignat vare Ditt underbara namn!”…