Sann identitet

Jag har en grön krokodilskinns-bibel… De som känner mig vet att jag inte är nå’n som brukar gilla sån’t som krokodilskinn, så det var inte det som gjorde att jag köpte den -snarare att jag tvekade ett tag (krokodilskinnet och att den var dyr). Det som gjorde att den kändes som min bibel var, förutom att den är grön, att de valt att kalla den true.identity (sann.identitet). Jag älskar det! 🙂

Identitet = vem någon (eller vad någonting) är
–> fullständig likhet, absolut överensstämmelse; likhet, överensstämmelse
–> personlighet, ego, jag

Med vår sanna identitet är all osäkerhet och rädsla som bortblåst… vi behöver inte jämföra oss med vad någon annan är, för vi är allt vi vill vara -allt vi är skapade till- och därför har vi också allt. Så vad står det då om min identitet i Boken? Det står, bland annat, att jag är Den Högste Kungens barn -en prinsessa, en dotter- och att jag är högt älskad (så mycket älskad som det är möjligt att bli älskad). Det står att jag har makt, möjlighet och kraft att göra allt i min Herres namn. Det står också att jag kan, och får, leva i Hans närhet, att jag kan leva i en underbar kärleksrelation med Honom och alla andra som älskar och följer Honom. 🙂

true.identity