… om att tro och tala gott

”Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting.Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan… … Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.” Jak.3:5-10

Välsignelse och förbannelse, tala gott eller tala illa om någon… Ordens makt. Jag har tänkt mycket på det här med att tala gott och att tro gott om varandra… Har du märkt hur mycket det ändrar på din inställning till någon eller något? Och likadant om man talar illa om någon, eller går omkring och tänker illa, så ändrar det på hur du ser på en människa… Det ändrar på hela vårt tänkande och vår inställning till andra. Och vad är det som gör att jag som är skapad till Guds avbild plötsligt tror att jag har rätt att ”göra mig till herre” över någon annan som också är skapad till Guds avbild istället för att tala gott om honom eller henne och ”lyfta upp” personen i fråga…?

Jag fick en riktig läxa förra helgen. Jag fick en förfrågan om jag skulle komma till Åland och leda lovsång på en konferens där (de hade blivit utan lovsångsledare/team) och jag kände genast att jag borde åka (fast jag inte fattade hur det skulle lyckas helt praktiskt, med så kort varsel). Ändå blev jag tveksam för att jag hade hört saker, både bra och dåliga, om personen som skulle predika. Det är konstigt hur människors bittra och negativa kommentarer biter sig fast och känns som gift… Trots att jag hade hört mycket bra också, så måste jag bestämma mig för att bilda min egen uppfattning och vara öppen för vad Gud vill visa istället för att lita på det negativa. När jag senare var på Åland höll jag på att börja gråta av tacksamhet över att jag hade åkt dit och inte lyssnat på rykten..! Det var en sådan välsignelse för mig, och för hela teamet, att vara där. Det gick än en gång upp för mig hur mycket välsignelse man går miste om när man är kritisk och negativ mot andra och vilken välsignelse det medför att man ”tar emot en profet för att han är en profet”. (Matt. 10:40-42)

Det är viktigt att bevaras i äkta ödmjukhet och att välja att tro gott om våra bröder och systrar i Kristus och att se på frukten i människors liv istället för att kritisera för att man inte gillar någons stil eller personlighet. Jag kan bara ännu en gång konstatera att jag inte har någon rätt att döma och jag har ingen rätt att sätta mig själv över eller före andra. Inte om jag vill leva som Gud har tänkt att jag ska leva. Min bön är att vi ska lära oss att älska varann och hålla varann högt. Blessings!

Luv