Aim at heaven

”Aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you get neither.”
C. S. Lewis

(Ungefär ”Sikta in dig på himlen och du får jorden på köpet. Ta sikte på jorden och du får ingendera av dem.”)

Aim at heaven