2007!

Vi har ett spännande nytt år framför oss..! Jag har stora förväntningar inför det som Gud vill göra… Och nej, det handlar inte om att jag på något sätt är blåögd och inbillar mig att allt blir lätt… men Gud har unika planer för mitt liv och det gör vardagen spännande! … och jag vill se hans plan och vilja bli verklighet i mitt liv.

Här kommer några ”ord på vägen” inför det nya året 🙂 :

Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. 1 Tim. 6:6

Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. 1 Joh. 3:18

Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Joh. 14:12-14

Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob,
han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig,
jag har kallat dig vid namn, du är min.
Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig,
eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig.
Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd,
lågan skall inte bränna dig.
Jesaja 43:1-2

Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går. Josua 1:9

Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. 2 Krön. 16:9