Uppståndelsekraft

”Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många..!”
Matt. 27: 50-53

Samma uppståndelsekraft som uppväckte Jesus, och många samtida heliga med honom, finns i oss! Det är stort. Tänk att all makt och kraft och kapacitet finns i mig, för att Han har valt att bo i mig. Jag behöver inte vara orolig för något och jag behöver inte sakna något för möjligheternas Herre ”bor hos mig”! 🙂

”… och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.” Ef.1:19-21

”Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.” Ef.3:20-21