Romarbrevet 8:1

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.”