En stund med Jesus

I Rom fick vi leva mitt bland en massa människor (ca 90 pers.) som älskar varann och som har lagt ner sina liv -sin bekvämlighet, sina tillgångar, sin tid och rätten till ett ”privatliv” (enligt våra mått mätt)- för att leva i en nära gemenskap med varann och för att nå människor med evangeliet och för att hjälpa dem som på olika sätt råkat illa ut. Det har varit underbara 10 dagar!

Jag upplevde så mycket av Guds kärlek i de människor vi mötte i ”lägret”! Samtidigt som jag vet att de bara är människor och dras med sina problem -och jag pratade med många som berättade sådant som inte fungerar och som kan vara jobbigt- så har de förstått hur viktig kärleken är och lever i den. I lägret var det så tydligt att man är älskad för den man är, inte för vad man gör. Det fanns inga som helst krav på prestation, inga krav på att man måste bete sig på ett visst sätt eller göra och säga ”rätt slags” saker. Många av dem som lever där har varit prostituerade, narkomaner och alkoholister, osv, och alla säger de samma sak: i CITAs (Cristo e la risposta) läger möter man inget förakt. Ändå vill Gud vill ge människorna i lägret ännu mera kärlek till varann och till andra, det är jag övertygad om… The best is yet to come.

Jag vill se människor i Finland leva i en sådan kärlek till, och gemenskap med, varann..! En gemenskap där de trasigaste av människor -de som inte passar in i våra kyrkor; som beter sig ”helt fel”, som inte vet att man ska säga att ”allt är bra” fast man mår dåligt och behöver hjälp och som har ”helt fel” utseende, vokabulär och bakgrund- kan komma in och bara möta kärlek istället för ogillande blickar eller en påklistrad vänlighet (som visas upp för att en stackare har förstått att komma sig till kyrkan, men som upphör efter en tid då de inte snabbt nog börjar anpassa sig till det religiösa beteendemönstret).

Den enda vägen till en sådan kärlek är att leva nära Jesus! Vi behöver umgås med honom, vi behöver våra små stunder (eller stora, långa stunder) med honom så att vi får bli uppfyllda av hans liv, hans kärlek. Och en stund med Jesus är inte att du lyckas ta dig till kyrkan och sitta av ett möte med jämna mellanrum! En stund med Jesus är inte att du gör rätt saker. Du kan göra allting rätt, så att det ser bra ut, och ändå inte känna honom. En stund med Jesus är att du sätter dig ner (eller går ut och går… eller diskar…) och bara låta honom umgås med dig, att tala med honom och låta honom tala med dig… att bara låta honom älska dig… Han längtar efter att umgås med dig. Han älskar dig! Även om du inte ens vill ha med honom att göra så älskar han dig!

”En liten stund med Jesus,o, vad den jämnar allt
och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt.
När jag är trött av vägen och allt som möter mig,
en liten stund med Jesus,och allt förändrar sig.

En liten stund med Jesus, när synden gör mig ve
och otron vill mig hindra, att blott på ordet se;
en liten stund med Jesus och bördan lyftes av
och faller från min skuldra i Kristi öppna grav.

En liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr,
och blicken vändes åter från jordens små bestyr
till livets verkligheter, de ting som ej förgås
när himlarna och jorden av sin förvandling nås.

En liten stund med Jesus,vad frid den har med sig,
när kärlekslösa domar av mänskor sårar mig.
Om missförstådd och sargad från vänners krets jag går,
en liten stund med Jesus dock helar alla sår.

En liten stund med Jesus, vad kraft den har med sig,
vad lust den ger att vandra på Herrens viljas stig,
vad mod den ger att leva och lida för hans namn,
en ljuvlig försmak redan av vilan i hans famn.

Så giv mig, käre Herre, ja, giv mig ofta då
en liten stund med Jesus i hemmets tysta vrå.
Mitt hjärtas djupa längtan är denna enda blott:
en evighet med Jesus och allt, ja allt är gott.”
(Lina Sandell)