Kunglig prydnad

Du skall vara en härlig krona i HERRENS hand,
en kunglig huvudprydnad i din Guds hand.
Jes. 62:3

HERREN, deras Gud, skall frälsa dem på den dagen,
ty de är hans hjord, hans folk. De är ädelstenar i en krona,
strålande över hans land.
Sak. 9:16

Du har gjort dem till ett konungadöme,
till präster åt vår Gud,
och de skall regera på jorden.
Upp. 5:10