Psalm 91

Den som sitter under den Högstes beskydd
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: ”I HERREN har jag min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.”

Han skall rädda dig från fågelfängarens snara
och från den förödande pesten.
Med sina fjädrar skall han övertäcka dig,
under hans vingar skall du finna tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida,
så skall det inte drabba dig.
Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.
Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd,
du har gjort den Högste till din tillflykt.
Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning om dig
att bevara dig på alla dina vägar.
De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Över lejon och huggormar skall du gå fram,
du skall trampa ner unga lejon och drakar.

”Han håller mig kär och jag skall befria honom,
jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
Han ropar till mig och jag svarar honom.
Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.
Jag skall mätta honom med långt liv
och låta honom se min frälsning.”