Skönheten

Macro bilder är fascinerande… De får en att se saker från ett annat perspektiv, man får liksom en helt annan bild av något. Som t.ex. de här bilderna; ingen skulle veta att de är fotograferade mitt ute på Söderfjärden om jag inte skulle tala om det (eller om man råkade vara med vid fototillfället) och man skulle inte heller kunna vara helt säker på vad det föreställer… Då jag fotograferar sådana här detaljer får jag en helt ny känsla för objektet och jag upptäcker skönhet jag inte annars hade sett. Så är det ju med människor också; de kan verka frånstötande, ointressanta och t.o.m. skrämmande om man ser dem på håll… Men om man går närmare ser man skönheten. Skavankerna syns ju också tydligare, förstås, men de är också vackra på sitt sätt. Om man kommer tillräckligt nära kan det ju hända att man också ser att vissa delar av helheten faktiskt är så eländiga som det såg ut som på håll, men det är i alla fall inte skrämmande längre… och oftast inte ointressant eller frånstötande heller. Våga gå nära… <3

 

Macro3web Macro2web